Γράφει η Γκόλφω Λιαμάκη, Δρ Κλινικής Ψυχολογίας/By Golfo Liamaki, Doctor of Clincal Psychology

In my everyday clinical practice as an obsessive compulsive disorder (OCD) specialist of over 20 years, I hear many personal stories of people with OCD. As I strive to get a true and deep understanding of what it is really like to have OCD, I come to realize that the OCD experience resembles a hostage situation where the captor and the captive are the same person: the person who has OCD. When the disorder has weaved its web, it takes away all freedom and it turns a free person into a hostage! But what methods does OCD use to turn a free person into a hostage of his own self and keep him in captivity? Διαβάστε περισσότερα