Περιγραφή του θεραπευτικού προγράμματος Χωρίς Αμφιβολία® για ενήλικες