Περιγραφή του θεραπευτικού προγράμματος Χωρίς Αμφιβολία για ενήλικες