Περιγραφή του θεραπευτικού προγράμματος Χωρίς Αμφιβολία για παιδιά & εφήβους